Liečenie včiel v čase zákazu vychádzania

Chceme upozorniť včelárov ,že v čase zákazu vychádzania   má starostlivosť o HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ . Takouto starostlivosťou sa rozumie aj kontrola včelníc a včelstiev – aj mimo okres.
Potvrdenie že sa idete starať o hospodárske zvieratá – liečiť, skontrolovať a pod. získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk – tlačivo/screenshot o chove zvierat resp. výkone AÚVL.
Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelstiev) :
1️⃣ Na https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action
Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel (CRV), a Dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) alebo Rodné číslo a stlačte Vyhľadať.
2️⃣ Ak Vám nájde záznam, kliknite naň a dajte si zobraziť detaily.
3️⃣ Detaily farmy si VYTLAČTE A MAJTE ICH PRI SEBE, keď pôjdete ku včelám.
Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť a prípadne chyby.
Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV, obráťte sa prosím na CEHZ alebo na tajomníka, aby vykonali opravu.
Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien https://www.epi.sk/disk/zz/file/2017/2017c000z0285p003.pdf