Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

... Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020" />

Vážené včelárky a včelári.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019.

Prosíme Vás, aby ste pri odovzdávaní podkladov na refundáciu tajomníkovi p. Vavricovi:

a) používali iba aktuálne prílohy

b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)

c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh

Nové prílohy pre žiadateľov na poskytovanie  sú súčasťou Príručky pre žiadateľa..

O ďalších prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke.