Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020/2021

Na návrh Štátnej veterinárnej správy schválilo ministerstvo pôdohospodárstva nový Národný program eradikácie  moru včelieho plodu na roky 2020/2021. Jeho cieľom je zničiť ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Plán počíta s nákladmi viac ako 225-tisíc eur a celé jeho znenie nájdete aj na webe
vcely.sk.