Aktuálna situácia v more včiel k 1.10.2020

... Aktuálna situácia v more včiel k 1.10.2020" />

Súčasný stav ohnísk moru včelieho plodu v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš k 1. 10. 2020

1. Ludrová: vznik 29. 7. 2020
Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička

2. Partizánska Ľupča/34 včelstiev -2 kočovné vozy: vznik 6. 6. 2019
Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obce: Partizánska Ľupča, Liptovské Sliače / Vyšný Sliač/, Malatíny/Vyšné Malatíny/, intravilán Lipt. Kľačany.

3. Bukovina: vznik 27. 8. 2020
Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obce: Bukovina, Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Liptovská Sielnica, Bobrovník, Hliník, Tvarožná, Potok.
4. Komjatná: vznik 25. 8 2020
Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obcí Komjatná, Komjatná- Studničná, Žaškov, extravilán obce Jasenová.
5. Liptovský Ondrej: vznik 24. 8. 2020
Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obcí: Konská, Jakubovany, Jamník, Beňadiková, Veterná Poruba.

Zdroj info: RVPS LM Mudr. Guráň I.