100 rokov spolkovej činnosti v LM

Tento rok si organizácia Slovenského zväzu včelárov v Liptovskom Mikuláši pripomína 100 rokov od začiatku spolkovej činnosti.  Históriu činnosti organizácie  a spomienky na realizované akcie za posledných niekoľko desiatok rokov si pripomíname nasledovnými foto.