O nás

Základná organizácia SZV v Liptovskom Mikuláši má 178 členov, ktorí obhospodarujú cca 2354 včelstiev, pričom počet členov a včelstiev za posledných pár rokov má stúpajúcu tendenciu.

Vekové zloženie členskej základne k roku 2019 vystihuje nasledujúci graf.

Včelárska organizácia a jej členovia sa riadia Stanovami SZV a na jej čele je od roku 2019 nový výbor v zložení:

funkcia: meno: mail: telefón:
predseda Dušan Husárik dusan.husarik@gmail.com 0904 366744
tajomník Milan Vavrica vavrica@alconet.sk 0905 728329
pokladník Alexander Nagy
člen Igor Piovarči pigo@ranalm.sk 0904 333 614

Vzhľadom na veľkú územnú rozlohu organizácie a pre kvalitu riadenia je členská základňa rozdelená do územných obvodov, pričom každý obvod má svojho obvodového dôverníka.

6. apríla v SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa uskutočnilo XII. Valné zhromaždenie delegátov ZO SZV na ktorom našu organizáciu zastupoval Ing. Milan Vavrica. 130 zástupcov ZO SZV v tajných voľbách zvolilo nové vedenie SZV a predsedu ÚKRK.
Predseda SZV bol zvolený: Ing. Milan Rusnák,

 • I. podpredseda pre legislatívu: Ing. Štefan Užák
 • II. podpredseda pre vnútrozväzovú činnosť: Ing. Milan Vavrica a
 • III.podpredseda pre oblasť zahraničných vzťahov: Ing.Róbert Chlebo, PhD.
   • Za predsedu ÚKRK SZV zvolili: Ing.Jaroslav Zhorela a
   • člena za žilinský kraj do ÚKRK bol zvolený: JUDr. Štefan Schnelly
   • Ako člen do VV SZV za žilinský kraj bol zvolený:Miloš Belan.