RVPS aktualizovala ohniská moru v okrese Lipt. Mikuláš

Súčasný stav ohnísk moru včelieho plodu v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš  k dátumu 14.7.2019 je nasledovný: Zrušené ohniská: Liptovský Hrádok. Podtureň Dúbrava Liptovská Štiavnica Pretrvávajúce ohniská: Svarín Do ochranného pásma spadajú intravilán a extravilán obcí : Kráľová Lehota, k. ú. osadlosti Svarín Pozn. ochranné pásmo 3 km od ohniska choroby t.

Usmernenie k realizácii dotácií v podpornom roku 2019/2020

Dňom 1.8.2019 začína nový dotačný podporný rok 2019/2020, ktorý  končí 31.7.2020. Pôdohospodárska platobná agentúra vydala pre podporný rok 2019/2020 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy. Bližšie info rieši  Obežnik SZV č. 8/2019  a  ďalšie informácie nájdete na stránke SZV,

Budeme včely proti moru očkovať ?

Univerzita v Helsinkách informovala v októbri minulého roku o výsledkoch výskumu ktorý by dovolil očkovať včely proti „moru včelieho plodu“.

Ako nahlásiť škody spôsobené chráneným medveďom?

1. mája moje stanovište včiel navštívil medveď a ja som prišiel o jednu rodinu včiel, následne o dva dni prišiel znova a ja som prišiel o ďalšiu. V príspevku uvádzam moje skúsenosti s podaním žiadosti o náhradu vzniknutej škody požadovanej na Obvodnom úrade životného prostredia v Lipt. Mikuláši.