Choroby včiel

Ako sa prejavujú jednotlivé choroby včiel a ich plodu sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v sekcii pre včely, kde nájdete aj aktuálnu zdravotnú situáciu v jednotlivých chorobách na celom Slovensku. Kliknite na odkaz: prejavy chorôb: https://www.svps.sk/zvierata/choroby_vciel.asp  aktuálne pre mor včelieho plodu: https://www.svps.sk/zvierata/choroby_vciel_bakterialne.asp V sekcii mor včelieho plodu ja

Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

   1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek Klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci prehliadok včelstiev na mor včelieho plodu v termíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Dokumenty o vykonaní prehliadky je potrebné odovzdať príslušnej RVPS, ktorá vydala poverenie.

Postup zápisu chovu pre včely do CEHZ Žilina

Pán Guráň z RVPS v Liptovskom Mikuláši upresnil postup registrácie včiel do registra včelárov nasledovným mailom: Dobrý deň, posielam postup zápisu chovu pre včely do ústredného zoznamu hospodárskych zvierat SR /CEHZ Žilina/. 1.  Vypísať žiadosť o registráciu chovu / je vpisovateľná na počítači/. 2. Ako prílohu k žiadosti sa vypisuje tlačivo registracia chovu HZ a taktiež

V LM otvorené nové včelárstvo

Vážení včelári Dovoľte aby Vám oznámili potešujúcu správu, že v Liptovskom Mikuláši časť Palúdzka náš priateľ včelár Greško otvoril novú predajňu pre včelárov, v ktorej ponúka široký sortiment včelárskeho tovaru za prijateľne ceny. V súčasnej dobe v dôsledku situácie s koronavírusom  vieme, že situácia je vážna a majiteľ zverejnil telefónne číslo: tel.0940 801 145 na

Stav moru včelieho plodu v pôsobnosti RVPS Lipt. Mikuláš k 23.3.2020

Pretrvávajúce ohniska   Ludrová/6 včelstiev: vznik 3. 5. 2019 Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička   Partizánska Ľupča: vznik 6. 6. 2019 Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obce: Partizánska Ľupča, Liptovské Sliače / Vyšný Sliač/, Malatíny/Vyšné Malatíny/, intravilán Lipt. Kľačany.   Vlkolínec vznik 16. 7. 2019 Do ochranného pásma

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020/2021

Na návrh Štátnej veterinárnej správy schválilo ministerstvo pôdohospodárstva nový Národný program eradikácie  moru včelieho plodu na roky 2020/2021. Jeho cieľom je zničiť ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Plán počíta s nákladmi viac ako 225-tisíc eur a celé jeho znenie nájdete aj na webe vcely.sk.

Začal vychádzať nový časopis pre včelárov

Prvé číslo nového časopisu pre včelárov s názvom „Dymák“ vyšlo v januári 2020. Časopis sa vydáva v elektronickej a papierovej forme, ktoré si včelári môžu objednať v rámci predplatného. Je ho možno kúpiť na vybraných miestach, tak ako vidieť na pripojenom obrázku. Bližšie o jeho obsahu a možnostiach zliav predplatného nájdete na stránke: https://www.dymak.online/casopis/  Čítaj

Úspešná prezentácia Slovenska na svetovom včelárskom kongrese Apimondia v Montreale

V dňoch 8. až 12. septembra 2019 sa v kanadskom Montréale uskutočnil 46. medzinárodný včelársky kongres Apimondia. Slovenskí včelári v medzinárodných súťažiach získali radu ocenení a dominovali. Bližšie info o úspechoch je na: https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/úspešná-prezentácia-slovenska-na-svetovom-včelárskom-kongrese-apimondia/ Zo slovenských exponátov v kategórii č. 38 „Včelárska kniha so všeobecným záujmom včelárov“ získala zlatú medailu publikácia „BLESABEE – From Healthy Bees

Priama finančná pomoc členom, ktorí získajú nových včelárov z rodiny

Členom SZV, ktorí získajú nového člena SZV z radov svojej rodiny (vrátane bratrancov a sesterníc, druhov a družiek žijúcich v spoločnej domácnosti) preplatí  SZV členovi, ktorý nábor vykonal refundáciu členského v hodnote výšky celého  členského, ktoré zaplatil SZV. Refundácia bude uskutočnená na písomnú žiadosť člena, s potvrdením o nákupe akéhokoľvek náradia alebo pomôcky vo včelárení,