Analýza peľových obnôžok a medu

Včelárska komunita „Komunitnavceliazahrada“spolu s Katedrou ekológie Prešovskej univerzity Vás chce požiadať o zapojenie sa do výskumu zameraného na analýzu kontaminácie prostredia ťažkými kovmi. Predmetom výskumu je analýza peľových obnôžok a medu – preto potrebuje vzorky zo širšieho územia SR. Do výskumu vyberieme záujemcov na základe miesta, kde majú umiestnené svoje včelstvá, tak aby bolo pokryté

Darujte 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z

Výstava VČELÁRSTVO a MEDOVINKA ROKA 2020 – Nitra 21.-23.2.2020

Vážení včelári, Slovenský zväz včelárov si Vás dovoľuje pozvať na VI. ročník výstavy VČELÁRSTVO a súťaže Medovinka roka 2020, ktorá sa uskutoční počas výstavy RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO, VČELÁRSTVO dňa 21.-23. február 2020 na výstavisku agrokomplex v Nitre. Táto obľúbená jarná výstava je určená pre všetkých priateľov prírody, ktorí majú možnosť vidieť prezentáciu širokého sortimentu v oblasti

Začal vychádzať nový časopis pre včelárov

Prvé číslo nového časopisu pre včelárov s názvom „Dymák“ vyšlo v januári 2020. Časopis sa vydáva v elektronickej a papierovej forme, ktoré si včelári môžu objednať v rámci predplatného. Je ho možno kúpiť na vybraných miestach, tak ako vidieť na pripojenom obrázku. Bližšie o jeho obsahu a možnostiach zliav predplatného nájdete na stránke: https://www.dymak.online/casopis/  Čítaj

Dočasné umiestnenie včelstiev

Na základe prijatého MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva medzi Slovenským zväzom včelárov a Lesmi SR umožnia  Lesy SR organizovaným včelárom na dobu určitú premiestniť včely na LESMI určené kočovné stanovištia tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného včelárenia a k rušeniu lesného hospodárskeho plánu a lesnej výroby. Preto SZV vydal pre včelárov obežník, ktorým

Úspešná prezentácia Slovenska na svetovom včelárskom kongrese Apimondia v Montreale

V dňoch 8. až 12. septembra 2019 sa v kanadskom Montréale uskutočnil 46. medzinárodný včelársky kongres Apimondia. Slovenskí včelári v medzinárodných súťažiach získali radu ocenení a dominovali. Bližšie info o úspechoch je na: https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/úspešná-prezentácia-slovenska-na-svetovom-včelárskom-kongrese-apimondia/ Zo slovenských exponátov v kategórii č. 38 „Včelárska kniha so všeobecným záujmom včelárov“ získala zlatú medailu publikácia „BLESABEE – From Healthy Bees

Plán práce Regionálnej zložky SZV Žilina pre rok 2019/2020

Na webovej stránke Regionálneho SZV v Žiline bol zverejnený plán práce v nasledovnom znení: stretnutie delegátov, predsedov 12.01.2020 (Trstená) včelársky ples Kys.n.Mesto / Povina 18.01.2020 (Kys.N.Mesto) súťaž mladý včelár včelnica Povina 05/2020 (krajské kolo) Necpaly 06/2020 Pribylina RZ-Žilina včelárska nedeľa 07/2020 Včelárska nedeľa ZO SZV KNM 02.08.2020 (Povina) Pribylina – súčasťou včelárskej nedele bude súťaž

Priama finančná pomoc členom, ktorí získajú nových včelárov z rodiny

Členom SZV, ktorí získajú nového člena SZV z radov svojej rodiny (vrátane bratrancov a sesterníc, druhov a družiek žijúcich v spoločnej domácnosti) preplatí  SZV členovi, ktorý nábor vykonal refundáciu členského v hodnote výšky celého  členského, ktoré zaplatil SZV. Refundácia bude uskutočnená na písomnú žiadosť člena, s potvrdením o nákupe akéhokoľvek náradia alebo pomôcky vo včelárení,

Pomoc k rozvoju komerčným včelárom v SZV

SZV chce konkrétne  pomôcť rozvoju komerčným včelárom tým, že im vráti časť členského, ktoré včelár uhradil SZV a to po predložení dokladu o investovaní do vybavenia včelnice so včelárskym komerčným zameraním. Komerčný včelár môže požiadať SZV o refundáciu svojho členského. Členské bude SZV refundovať komerčným včelárom nad hranicou 70 včelstiev, ktoré člen preukázateľné zaplatil SZV.