kelciks

Ako vypniť knihu veterinárnych úkonov

Od RVPS LM sme obdržali vzor vyplňovania knihy veterinárnych úkonov, do ktorú včelár vedie a zaznamenáva údaje spojené s liečením svojich včelstiev. kniha – register VZOR

Aktuálna situácia v more včiel k 1.10.2020

Súčasný stav ohnísk moru včelieho plodu v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš k 1. 10. 2020 1. Ludrová: vznik 29. 7. 2020 Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička 2. Partizánska Ľupča/34 včelstiev -2 kočovné vozy: vznik 6. 6. 2019 Do ochranného pásma spadajú extravilán, intravilán obce: Partizánska Aktuálna situácia v more včiel k 1.10.2020

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020/2021

Na návrh Štátnej veterinárnej správy schválilo ministerstvo pôdohospodárstva nový Národný program eradikácie  moru včelieho plodu na roky 2020/2021. Jeho cieľom je zničiť ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Plán počíta s nákladmi viac ako 225-tisíc eur a celé jeho znenie nájdete aj na webe vcely.sk.

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Vážené včelárky a včelári. Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019. Prosíme Vás, aby ste pri odovzdávaní podkladov na refundáciu tajomníkovi p. Vavricovi: a) používali iba aktuálne prílohy b) skontrolovali správnosť údajov na Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020