Všetky príspevky zoszv_lmikulas

Výročná členská schôdza 2023

Na základe plánu práce na rok 2023 sa bude konať dňa 25.2.2023 Výročná členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš.

Miesto konania schôdze: Mestský úrad Liptovský Mikuláš – malá zasadačka
Prezentácia: 9:00 – 9:15 hod.
Zahájenie schôdze: 9:15 hod.

Rámcový program :
1. Zahájenie
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti za rok 2022, návrh plánu práce na rok 2023
4. Správa o hospodárení za rok 2022 návrh rozpočtu na rok 2023
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2022
6. Predstavenie kandidátov funkcionárov ZO
7. Diskusia
8. Voľby funkcionárov ZO
9. Návrh uznesenia – schválenie
10. Záver

Na túto VČS pozýva výbor všetkých včelárov ZO-SZV Liptovský Mikuláš.

Výbor ZO SZV Liptovský Mikuláš