SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme členom ZO SZV v Liptovskom Mikuláši, že nás dňa 12.januára 2022 navždy opustil náš dlhoročný funkcionár, včelár a priateľ v nedožitom 84. roku života
                                           Ing. JOSEF SVÍTEK
Včelári v našej ZO si budú pamätať ako zanieteného včelára a dlhoročného obetavého funkcionára v našej včelárskej organizácii. Nikdy neodmietol pomoc mladším včelárom a podelil sa so svojimi skúsenosťami
so širokou včelárskou verejnosťou. Pracoval svedomito dlhé roky ako predseda revíznej komisie našej organizácie.
Výbor ZO vyslovuje hlbokú sústrasť celej rodine zosnulého, v mene včelárov našej organizácie .
Česť jeho pamiatke.
Výbor ZO SZV  Liptovský Mikuláš

Liečenie včiel v čase zákazu vychádzania

Chceme upozorniť včelárov ,že v čase zákazu vychádzania   má starostlivosť o HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ . Takouto starostlivosťou sa rozumie aj kontrola včelníc a včelstiev – aj mimo okres.
Potvrdenie že sa idete starať o hospodárske zvieratá – liečiť, skontrolovať a pod. získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk – tlačivo/screenshot o chove zvierat resp. výkone AÚVL.
Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelstiev) :
1️⃣ Na https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action
Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel (CRV), a Dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) alebo Rodné číslo a stlačte Vyhľadať.
2️⃣ Ak Vám nájde záznam, kliknite naň a dajte si zobraziť detaily.
3️⃣ Detaily farmy si VYTLAČTE A MAJTE ICH PRI SEBE, keď pôjdete ku včelám.
Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť a prípadne chyby.
Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV, obráťte sa prosím na CEHZ alebo na tajomníka, aby vykonali opravu.
Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien https://www.epi.sk/disk/zz/file/2017/2017c000z0285p003.pdf