Archív kategorií: oznamy

Objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024

Vážení obvodoví dôverníci, priatelia včelári.

Pokyny na objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024:

  1. nahlásiť Ing. Krajčímu elektronicky zoznam záujemcov o časopisy za svoj obvod spolu s adresami, kde sa má časopis doručovať do 28.11.2023. Na nahlasovanie záujemcov môžete použiť tento formulár.
  2. oznámiť každému záujemcovi, aby zaplatil príslušnú sumu podľa výberu časopisu (18 eur za časopis Včelár, 18 eur za časopis Včelařství) na zväzový účet ZO č.: SK29 0900 0000 0000 5671 2277. (do poznámky uviesť meno objednávateľa )
  3. úhrady za časopisy na zväzový účet je potrebné zaslať do 28.11.2023

úplné znenie  obežníka: Obežník SZV č. 12/2023 – k vydávaniu a distribúcie časopisu Včelár 2024

Ak by ste čokoľvek potrebovali doplniť, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese.

Ďakujem za spoluprácu.

Martin Jakubec, tajomník ZO SZV Liptovský Mikuláš

+421 908 360 303 martin.jakubec01@gmail.com

Metodika pre postup vyšetrovania úhynov včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala „Metodickú príručku pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo sejby namoreného osiva“ – postup pri podozrení na intoxikáciu včiel pesticídmi.

V prípade podozrenia na úhyn včiel v dôsledku použitia postrekov je potrebné postupovať podľa tejto príručky a kontaktovať zodpovedné inštitúcie RVPS a ÚKSUP.

Včelárska nedeľa v Pribyline 20.8.2023

Priateľky včelárky a včelári,

radi by sme Vás pozvali na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční v Pribyline dňa 20.8.2023. Súčasťou podujatia bude aj výtvarná súťaž pre deti a tiež súťaž v kvalite medu a medoviny. Podrobnosti nájdete na plagátoch v prílohe.
Všetci ste srdečne vítaní.

Tešíme sa na stretnutie.

Súťaž o najlepší Slovenský med – úprava termínu

SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne:

·         Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023

·         Odovzdanie ostatných súťažných vzoriek zostáva do 23.8.2023 (kategórie M20, P1- P2, V1, K1, E1, L1)

Víťazné vzorky sa zúčastnia súťaže vrámci medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondia 2023 v Chile

Podrobnejšie informácie nájdete v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší med a Apimondia 2023

18. ročník súťaže o najlepší Slovenský med

Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ.

V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže podrobné informácie nájdete na tomto odkaze  Obežník SZV Č. 5/2023 – K 18. Ročníku Súťaže O Najlepší Slovenský Med 2023

  • Objednávka pohárov na med a peľ do 14.7.2023
  • Odovzdanie súťažných vzoriek do 23.8.2023
  • Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.9.2023 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

 

 

Konanie mimoriadnej Členskej schôdze a Včelárskej nedele (9.7.2023)

Na základe upraveného ročného plánu práce na rok 2023 ZO SZV Lipt.Mikuláš a vzniku nepredvídanej situácie (onemocnenie predsedu našej ZO a jeho demisie na výkon funkcie) sa uskutoční dňa : 9.7. 2023 mimoriadna Členská schôdza ( konferencia) a Včelárska nedeľa.

Miesto: Gazdovská kúria, Ružičková 97, Liptovská Ondrašová
Čas zahájenia: 8:50 hod.
Pokračovať na Konanie mimoriadnej Členskej schôdze a Včelárskej nedele (9.7.2023)

Pozvánka na prednášku Včelárske produkty

Vážené včelárky, včelári.

V súlade s Plánom činnosti ZO SZV Liptovský Mikuláš na rok 2023 Vás pozývame na prednášku : Včelárske produkty.

Termín konania : 26.4.2023

Miesto konania : Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Miestnosť č: 01 I. poschodie
Čas prednášky : 14:45- 17:00
Prednášajúci : Ing. Vladimíra Kňazovická, PHD

Za ZO SZV Lipt. Mikuláš
Tajomník Ing. Vavrica M

Oznam – odborná exkurzia a 2% z daní pre SZV

Vážené včelárky, včelári.

  1. Dňa 14 .- 16.04 2023 sa bude konať odborná exkurzia do Českej republiky, ktorej sa môžete zúčastniť. Pre viac informácií kliknite na nasledujúci odkaz. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
  2.  Možnosť poukázať 2% z daní pre SZV.  Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Pozvánka na zapojenie sa do projektu B-THENET

Vážený včelár,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si vás dovoľuje pozvať do B-THENET, prvej tematickej siete európskych včelárov. Cieľom projektu je modernizovať sektor včelárstva v EÚ. V súčasnosti zbierame „Správne včelárske postupy a inovácie“ od včelárov, aby sme vybudovali základy úložiska založeného na vedomostiach.

Ak by ste sa chceli pripojiť k našim aktivitám a dostávať ďalšie pozvánky a informácie, kliknite na tento odkaz a zaregistrujte sa na našej platforme, alebo priamo vyplňte prieskum, trvá to len 5 minút:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/B-THENET_Survey2023?surveylanguage=SK

Ďakujem a s úctou Juraj Toporčák