Všetky príspevky kelciks

Dôležité upozornenie

Vážené včelárky a včeláry

Upozorňujeme Vás, že dňom 1.2.2023 bol na web stránke SZV uverejnený Obežník SZV Č. 1/2023 K Predkladaniu Požiadaviek K Čerpaniu Dotačných Prostriedkov Podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

V obežníku nájdete ako presne postupovať pri predkladaní žiadostí na čerpanie dotácie v roku 2023, ktorých čerpanie doposiaľ bolo pozastavené.

Obežník otvoríte kliknutím TU.

Ponuka

Zo zdravotných dôvodov hodlá náš člen ZO ukončiť s chovom včiel a preto ponúka na predaj 10ks úľov Tatran B10-zateplených, možno aj jednotlivo. Včelstvá sa nachádzajú v regióne Liptovský Mikuláš. Cena dohodou.
Záujemci o kúpu info na tel. č. 0904333614

Hlásenie počtu včelstiev do CEHZ

Vážení včelárky, vážení včelári,

radi by sme Vás informovali o povinnostiach chovateľa včiel v zmysle Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ďalej len “vyhláška”, ktoré priamo súvisia s dotáciou na opeľovaciu činnosť v roku 2022.

Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu Pokračovať na Hlásenie počtu včelstiev do CEHZ