SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme členom ZO SZV v Liptovskom Mikuláši, že nás dňa 12.januára 2022 navždy opustil náš dlhoročný funkcionár, včelár a priateľ v nedožitom 84. roku života
                                           Ing. JOSEF SVÍTEK
Včelári v našej ZO si budú pamätať ako zanieteného včelára a dlhoročného obetavého funkcionára v našej včelárskej organizácii. Nikdy neodmietol pomoc mladším včelárom a podelil sa so svojimi skúsenosťami
so širokou včelárskou verejnosťou. Pracoval svedomito dlhé roky ako predseda revíznej komisie našej organizácie.
Výbor ZO vyslovuje hlbokú sústrasť celej rodine zosnulého, v mene včelárov našej organizácie .
Česť jeho pamiatke.
Výbor ZO SZV  Liptovský Mikuláš

Poďakovanie

Požehnané, šťastné a veselé Vianočné sviatky. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti. Nech sa Vám darí v novom roku v každom kroku. Vašim včielkam málo chorôb a veľa medu a všetkým nám, nech vianočný zvonček šťastím zvoní a malý Ježiško konečne nech ten Covid zlomí.

Za spoluprácu v tomto roku ďakuje výbor všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri zabezpečovaní chodu našej ZO SZV v Liptovskom Mikuláši.