Správa z výročnej členskej schôdze 2023

V sobotu 25.februára 2023 sa konala v Mestskom úrade Liptovský Mikuláš Výročná členská schôdza našej Základnej organizácie SZV.

Hlavné body schôdze:

  • Hodnotiacu správu výboru ZO SZV za obdobie roku 2022 a program činností ZO SZV pre rok 2023 predniesol tajomník ZO Ing. Milan Vavrica.
  • Správu o hospodárení ZO SZV za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol pokladník ZO SZV p. Alexander Nagy.
  • Správu revíznej komisie ZO SZV za obdobie roku 2022 predniesol p. Milan Paľove. Zo správy vyplynulo, že neboli zistené žiadne nedostatky v čerpaní a využívaní finančných prostriedkov ZO SZV.
  • Zástupca RVPS L. Mikuláš MVDr. Ivan Guráň informoval o zdravotnej situácii včelstiev v regióne a o rajonizácií pre asistentov úradného veterinárneho lekára, vzhľadom na jarné prehliadky včelstiev a na mor včelieho plodu (MVP)
  • Boli zvolení funkcionári do ZO na nasledujúce 4 roky v takomto zložení:

Predseda ZO: Dušan Husárik

Výbor ZO: Ing. Milan Vavrica, Alexander Nagy, Slavomír Mach, Ing. Ján Chebeň, Martin Jakubec

Predseda revíznej komisie: Milan Paľove

Členovia revíznej komisie: Miroslav Devečka, Ing  Ivan Ďurkovský

  • Delegát na XIV. Valné zhromaždenie SZV 1.4.2023 v Gbeľanoch a na ďalšie volebné obdobie: Milan Vavrica. Náhradník: Dušan Husárik
  • V diskusii boli včelári informovaní o školeniach na Ústave včelárstva v L. Hrádku konkrétne o preškolení Asistentov Úradných Veterinárnych lekárov v dňoch 15.3, 18.4 a 19.4 2023

Ing. M. Vavrica pripravuje prednášku na tému „Včelie produkty“, ktorú bude prednášať v apríli  Ing. Vladimíra Kňazovická. Presný termín a miesto nájdete na tomto mieste.

  • Objednávanie liečiv bude organizovať zdravotník Slavomír Mach v mesiaci máj
  • Na základe podnetu v diskusii od člena ZO, Ing. Milan Vavrica vysvetlil problematiku včelárskych výstav a záujemcom odporučil sledovať časopis včelár prípadne programy výstav v ktorých sa obdobné podujatia organizujú.
  • Milan Vavrica informoval, že členovia ZO SZV ktorí žiadajú o dotácie musia byť v centrálnom registri hospodárskych zvierat uvedení ako členovia SZV. Inak nie je možné aby im bola poskytnutá dotácia prostredníctvom zväzu.

Na záver bolo prijaté uznesenie v ktorom boli schválené vyššie uvedené správy a tiež zvolení funkcionári.

Výbor ZO SZV v L. Mikuláši ďakuje členom, ktorí sa zúčastnili schôdze a želá všetkým včelárom veľa medu a málo rojov.