Pozvánka na prednášku Včelárske produkty

Vážené včelárky, včelári.

V súlade s Plánom činnosti ZO SZV Liptovský Mikuláš na rok 2023 Vás pozývame na prednášku : Včelárske produkty.

Termín konania : 26.4.2023

Miesto konania : Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Miestnosť č: 01 I. poschodie
Čas prednášky : 14:45- 17:00
Prednášajúci : Ing. Vladimíra Kňazovická, PHD

Za ZO SZV Lipt. Mikuláš
Tajomník Ing. Vavrica M

Oznam – odborná exkurzia a 2% z daní pre SZV

Vážené včelárky, včelári.

  1. Dňa 14 .- 16.04 2023 sa bude konať odborná exkurzia do Českej republiky, ktorej sa môžete zúčastniť. Pre viac informácií kliknite na nasledujúci odkaz. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
  2.  Možnosť poukázať 2% z daní pre SZV.  Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Pozvánka na zapojenie sa do projektu B-THENET

Vážený včelár,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si vás dovoľuje pozvať do B-THENET, prvej tematickej siete európskych včelárov. Cieľom projektu je modernizovať sektor včelárstva v EÚ. V súčasnosti zbierame „Správne včelárske postupy a inovácie“ od včelárov, aby sme vybudovali základy úložiska založeného na vedomostiach.

Ak by ste sa chceli pripojiť k našim aktivitám a dostávať ďalšie pozvánky a informácie, kliknite na tento odkaz a zaregistrujte sa na našej platforme, alebo priamo vyplňte prieskum, trvá to len 5 minút:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/B-THENET_Survey2023?surveylanguage=SK

Ďakujem a s úctou Juraj Toporčák

Správa z výročnej členskej schôdze 2023

V sobotu 25.februára 2023 sa konala v Mestskom úrade Liptovský Mikuláš Výročná členská schôdza našej Základnej organizácie SZV.

Hlavné body schôdze:

  • Hodnotiacu správu výboru ZO SZV za obdobie roku 2022 a program činností ZO SZV pre rok 2023 predniesol tajomník ZO Ing. Milan Vavrica.
  • Správu o hospodárení ZO SZV za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol pokladník ZO SZV p. Alexander Nagy.
  • Správu revíznej komisie ZO SZV za obdobie roku 2022 predniesol p. Milan Paľove. Zo správy vyplynulo, že neboli zistené žiadne nedostatky v čerpaní a využívaní finančných prostriedkov ZO SZV.
  • Zástupca RVPS L. Mikuláš MVDr. Ivan Guráň informoval o zdravotnej situácii včelstiev v regióne a o rajonizácií pre asistentov úradného veterinárneho lekára, vzhľadom na jarné prehliadky včelstiev a na mor včelieho plodu (MVP)
  • Boli zvolení funkcionári do ZO na nasledujúce 4 roky v takomto zložení:

Pokračovať v čítaní „Správa z výročnej členskej schôdze 2023“