Archív značiek: schodza

Správa z výročnej členskej schôdze 2023

V sobotu 25.februára 2023 sa konala v Mestskom úrade Liptovský Mikuláš Výročná členská schôdza našej Základnej organizácie SZV.

Hlavné body schôdze:

  • Hodnotiacu správu výboru ZO SZV za obdobie roku 2022 a program činností ZO SZV pre rok 2023 predniesol tajomník ZO Ing. Milan Vavrica.
  • Správu o hospodárení ZO SZV za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol pokladník ZO SZV p. Alexander Nagy.
  • Správu revíznej komisie ZO SZV za obdobie roku 2022 predniesol p. Milan Paľove. Zo správy vyplynulo, že neboli zistené žiadne nedostatky v čerpaní a využívaní finančných prostriedkov ZO SZV.
  • Zástupca RVPS L. Mikuláš MVDr. Ivan Guráň informoval o zdravotnej situácii včelstiev v regióne a o rajonizácií pre asistentov úradného veterinárneho lekára, vzhľadom na jarné prehliadky včelstiev a na mor včelieho plodu (MVP)
  • Boli zvolení funkcionári do ZO na nasledujúce 4 roky v takomto zložení:

Pokračovať na Správa z výročnej členskej schôdze 2023