Pozvánka na prednášku Včelárske produkty

Vážené včelárky, včelári.

V súlade s Plánom činnosti ZO SZV Liptovský Mikuláš na rok 2023 Vás pozývame na prednášku : Včelárske produkty.

Termín konania : 26.4.2023

Miesto konania : Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Miestnosť č: 01 I. poschodie
Čas prednášky : 14:45- 17:00
Prednášajúci : Ing. Vladimíra Kňazovická, PHD

Za ZO SZV Lipt. Mikuláš
Tajomník Ing. Vavrica M