Metodika pre postup vyšetrovania úhynov včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala „Metodickú príručku pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo sejby namoreného osiva“ – postup pri podozrení na intoxikáciu včiel pesticídmi.

V prípade podozrenia na úhyn včiel v dôsledku použitia postrekov je potrebné postupovať podľa tejto príručky a kontaktovať zodpovedné inštitúcie RVPS a ÚKSUP.