Oznam

Predseda ZO SZV Liptovský Mikuláš Ing. Milan Vavrica bude od 18.9 – 9.10 na kúpeľnej liečbe.  Neurgentné záležitosti ohľadom ZO budú riešené po tomto dátume.