Objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024

Vážení obvodoví dôverníci, priatelia včelári.

Pokyny na objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024:

  1. nahlásiť Ing. Krajčímu elektronicky zoznam záujemcov o časopisy za svoj obvod spolu s adresami, kde sa má časopis doručovať do 28.11.2023. Na nahlasovanie záujemcov môžete použiť tento formulár.
  2. oznámiť každému záujemcovi, aby zaplatil príslušnú sumu podľa výberu časopisu (18 eur za časopis Včelár, 18 eur za časopis Včelařství) na zväzový účet ZO č.: SK29 0900 0000 0000 5671 2277. (do poznámky uviesť meno objednávateľa )
  3. úhrady za časopisy na zväzový účet je potrebné zaslať do 28.11.2023

úplné znenie  obežníka: Obežník SZV č. 12/2023 – k vydávaniu a distribúcie časopisu Včelár 2024

Ak by ste čokoľvek potrebovali doplniť, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese.

Ďakujem za spoluprácu.

Martin Jakubec, tajomník ZO SZV Liptovský Mikuláš

+421 908 360 303 martin.jakubec01@gmail.com