Usmernenie k obežníku SZV č.4 k plánom na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2024/2025

Ako po predošlé obdobia, tak i v tomto je pre včelárov možnosť naplánovať čerpania dotačných prostriedkov podľa NV 10/2023 na podporný rok 2024/2025.

Termín zaslania žiadosti včelára našej ZO SZV: do 18.5.2024

Adresa: vavrica@alconet.sk, alebo osobne do schránky Pod dielom 52, Liptovská Ondrašová

V žiadosti uviesť číslo § a písmeno, pod ktorým sa požadované zariadenie nachádza v Usmernení č:1/2024 a predpokladanú cenu.

Povinnosť včelára:  Preštudovať si Usmernenie č:1/2024 (www.vcelari.sk obežník č :4) – v ňom nájde všetky možnosti čerpania dotačných prostriedkov.

Požadované údaje a termín je nutne dodržať – z dôvodu spracovania súhrnnej žiadosti za celú našu ZO SZV a jej prejedania a schválenia Výborom ZO SZV LM a dodržania termínu doručenia na SZV Bratislava.

V prípade otázok ma kontaktujte  – tel. 0905 728 329, vavrica@alconet.sk

S pozdravom  Vavrica