Pozvánka na Včelársku nedeľu

Priatelia včelári,

srdečne pozývame všetkých členov ZO SZV Liptovský Mikuláš na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 7.7.2024 v čase od 9:00 do 14:00 v priestoroch Gazdovskej kúrie v Liptovskej Ondrašovej (ako vlani)

Program:

  1. Zahájenie
  2. Prednáška: Všeobecné včelárstvo Ing. Vavrica
  3. Odovzdanie členských preukazov novým členom (účasť nových členov povinná)
  4. Tombola
  5. Guláš (pre členov ZO SZV zadarmo, rodinní príslušníci za 5 eur)
  6. Diskusia
  7. Výdaj liečiva
  8. Záver