Archív značiek: 2024

Pozvánka na Včelársku nedeľu

Priatelia včelári,

srdečne pozývame všetkých členov ZO SZV Liptovský Mikuláš na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 7.7.2024 v čase od 9:00 do 14:00 v priestoroch Gazdovskej kúrie v Liptovskej Ondrašovej (ako vlani)

Program:

  1. Zahájenie
  2. Prednáška: Všeobecné včelárstvo Ing. Vavrica
  3. Odovzdanie členských preukazov novým členom (účasť nových členov povinná)
  4. Tombola
  5. Guláš (pre členov ZO SZV zadarmo, rodinní príslušníci za 5 eur)
  6. Diskusia
  7. Výdaj liečiva
  8. Záver

Usmernenie k obežníku SZV č.4 k plánom na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2024/2025

Ako po predošlé obdobia, tak i v tomto je pre včelárov možnosť naplánovať čerpania dotačných prostriedkov podľa NV 10/2023 na podporný rok 2024/2025.

Termín zaslania žiadosti včelára našej ZO SZV: do 18.5.2024

Adresa: vavrica@alconet.sk, alebo osobne do schránky Pod dielom 52, Liptovská Ondrašová

V žiadosti uviesť číslo § a písmeno, pod ktorým sa požadované zariadenie nachádza v Usmernení č:1/2024 a predpokladanú cenu.

Povinnosť včelára:  Preštudovať si Usmernenie č:1/2024 (www.vcelari.sk obežník č :4) – v ňom nájde všetky možnosti čerpania dotačných prostriedkov.

Požadované údaje a termín je nutne dodržať – z dôvodu spracovania súhrnnej žiadosti za celú našu ZO SZV a jej prejedania a schválenia Výborom ZO SZV LM a dodržania termínu doručenia na SZV Bratislava.

V prípade otázok ma kontaktujte  – tel. 0905 728 329, vavrica@alconet.sk

S pozdravom  Vavrica