18. ročník súťaže o najlepší Slovenský med

Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ.

V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže podrobné informácie nájdete na tomto odkaze  Obežník SZV Č. 5/2023 – K 18. Ročníku Súťaže O Najlepší Slovenský Med 2023

  • Objednávka pohárov na med a peľ do 14.7.2023
  • Odovzdanie súťažných vzoriek do 23.8.2023
  • Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.9.2023 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

 

 

Konanie mimoriadnej Členskej schôdze a Včelárskej nedele (9.7.2023)

Na základe upraveného ročného plánu práce na rok 2023 ZO SZV Lipt.Mikuláš a vzniku nepredvídanej situácie (onemocnenie predsedu našej ZO a jeho demisie na výkon funkcie) sa uskutoční dňa : 9.7. 2023 mimoriadna Členská schôdza ( konferencia) a Včelárska nedeľa.

Miesto: Gazdovská kúria, Ružičková 97, Liptovská Ondrašová
Čas zahájenia: 8:50 hod.
Pokračovať na Konanie mimoriadnej Členskej schôdze a Včelárskej nedele (9.7.2023)

Pozvánka na prednášku Včelárske produkty

Vážené včelárky, včelári.

V súlade s Plánom činnosti ZO SZV Liptovský Mikuláš na rok 2023 Vás pozývame na prednášku : Včelárske produkty.

Termín konania : 26.4.2023

Miesto konania : Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Miestnosť č: 01 I. poschodie
Čas prednášky : 14:45- 17:00
Prednášajúci : Ing. Vladimíra Kňazovická, PHD

Za ZO SZV Lipt. Mikuláš
Tajomník Ing. Vavrica M

Oznam – odborná exkurzia a 2% z daní pre SZV

Vážené včelárky, včelári.

  1. Dňa 14 .- 16.04 2023 sa bude konať odborná exkurzia do Českej republiky, ktorej sa môžete zúčastniť. Pre viac informácií kliknite na nasledujúci odkaz. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
  2.  Možnosť poukázať 2% z daní pre SZV.  Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Pozvánka na zapojenie sa do projektu B-THENET

Vážený včelár,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si vás dovoľuje pozvať do B-THENET, prvej tematickej siete európskych včelárov. Cieľom projektu je modernizovať sektor včelárstva v EÚ. V súčasnosti zbierame „Správne včelárske postupy a inovácie“ od včelárov, aby sme vybudovali základy úložiska založeného na vedomostiach.

Ak by ste sa chceli pripojiť k našim aktivitám a dostávať ďalšie pozvánky a informácie, kliknite na tento odkaz a zaregistrujte sa na našej platforme, alebo priamo vyplňte prieskum, trvá to len 5 minút:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/B-THENET_Survey2023?surveylanguage=SK

Ďakujem a s úctou Juraj Toporčák

Správa z výročnej členskej schôdze 2023

V sobotu 25.februára 2023 sa konala v Mestskom úrade Liptovský Mikuláš Výročná členská schôdza našej Základnej organizácie SZV.

Hlavné body schôdze:

  • Hodnotiacu správu výboru ZO SZV za obdobie roku 2022 a program činností ZO SZV pre rok 2023 predniesol tajomník ZO Ing. Milan Vavrica.
  • Správu o hospodárení ZO SZV za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol pokladník ZO SZV p. Alexander Nagy.
  • Správu revíznej komisie ZO SZV za obdobie roku 2022 predniesol p. Milan Paľove. Zo správy vyplynulo, že neboli zistené žiadne nedostatky v čerpaní a využívaní finančných prostriedkov ZO SZV.
  • Zástupca RVPS L. Mikuláš MVDr. Ivan Guráň informoval o zdravotnej situácii včelstiev v regióne a o rajonizácií pre asistentov úradného veterinárneho lekára, vzhľadom na jarné prehliadky včelstiev a na mor včelieho plodu (MVP)
  • Boli zvolení funkcionári do ZO na nasledujúce 4 roky v takomto zložení:

Pokračovať na Správa z výročnej členskej schôdze 2023

Výročná členská schôdza 2023

Na základe plánu práce na rok 2023 sa bude konať dňa 25.2.2023 Výročná členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš.

Miesto konania schôdze: Mestský úrad Liptovský Mikuláš – malá zasadačka
Prezentácia: 9:00 – 9:15 hod.
Zahájenie schôdze: 9:15 hod.

Rámcový program :
1. Zahájenie
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti za rok 2022, návrh plánu práce na rok 2023
4. Správa o hospodárení za rok 2022 návrh rozpočtu na rok 2023
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2022
6. Predstavenie kandidátov funkcionárov ZO
7. Diskusia
8. Voľby funkcionárov ZO
9. Návrh uznesenia – schválenie
10. Záver

Na túto VČS pozýva výbor všetkých včelárov ZO-SZV Liptovský Mikuláš.

Výbor ZO SZV Liptovský Mikuláš

 

Dôležité upozornenie

Vážené včelárky a včeláry

Upozorňujeme Vás, že dňom 1.2.2023 bol na web stránke SZV uverejnený Obežník SZV Č. 1/2023 K Predkladaniu Požiadaviek K Čerpaniu Dotačných Prostriedkov Podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

V obežníku nájdete ako presne postupovať pri predkladaní žiadostí na čerpanie dotácie v roku 2023, ktorých čerpanie doposiaľ bolo pozastavené.

Obežník otvoríte kliknutím TU.

Ponuka

Zo zdravotných dôvodov hodlá náš člen ZO ukončiť s chovom včiel a preto ponúka na predaj 10ks úľov Tatran B10-zateplených, možno aj jednotlivo. Včelstvá sa nachádzajú v regióne Liptovský Mikuláš. Cena dohodou.
Záujemci o kúpu info na tel. č. 0904333614